Podlahy Supellex

Vinylové podlahy se vyrábějí buď jako vinylové dílce lepené nebo v plovoucím systému. Nabízíme k prodeji zátěžové koberce, vhodné pro komerční prostory. Prohlédněte si naší nabídku koberců. Laminátové plovoucí podlahy řadíme mezi plovoucí podlahy, tedy takové, které nejsou pevně spojeny s podkladovou vrstvou. Klasické dřevěné podlahy jsou klenotem v říši podlah. Připomínají časy, kdy vzhled a kvalita řemeslné práce hrály svou roli. Přírodní linoleum je podlahovina složená z přírodních materiálů. Tato podlaha je u nás v podvědomí jako Marmoleum®. WPC terasová prkna vykazují vysokou pevnost a odolnost vůči atmosférickým vlivům vnějšího prostředí. Podlahy z PVC jsou velmi praktické pro běžné i zátěžové užívání v každé domácnosti, příjemné při chůzi a také vynikají výbornými tepelně-izolačními a zvukově-izolačními vlastnostmi. Korkové podlahy jsou chemicky neutrální a antistatické, nepřitahují prach, který je jednou z nejčastějších alergií u dětí.Inspirace koupelny - najděte si inspiraci i pro Vaši koupelnu... Návrhy koupelen - s návrhem Vaší koupelny Vám rádi pomůžeme. Kvalitní koupelnové vybavení od Keraservis.cz. Vše pro koupelny. Sprchový kout a veškeré příslušenství naleznete v našich showroomech v Praze, Brně a Ostravě...


Dotace

Postup v programu „Zelená úsporám

Informace z 20.04.2011 - Hlavní a pozitivní informací z jednání vlády je to, že budou uspokojeni všichni žadatelé s řádně vyplněnými žádostmi. Na všechny žádosti doposud schválené a žádosti před schválením jsou finanční prostředky k dispozici a budou co nejdříve proplaceny. U žádostí, které jsou neúplné, budou žadatelé osloveni dopisem a vyzváni k doplnění. Jak budou přicházet doplněny, tak budou postupně kontrolovány a správně doplněné žádosti propláceny v souladu se stavem finančních prostředků SFŽP.

Dosud se v programu pohybuje 79 093 žádostí. Aktuálně je schváleno celkem 37 477 žádostí. Dalších 24 717 žádostí je úplných a před schválením. Tyto dvě skupiny žádostí jsou v pořádku a budou proplaceny. Celkem 16 612 žádostí jenesprávně vyplněných, tedy neúplných. U těch budou žadatelé vyzváni během dvou týdnů dopisem k doplnění. Na opravu budou mít 60 dnů. Pokud žadatelé nebudou na tuto výzvu reagovat, jejich žádost nebude dále administrována.

Zdroj:  zelenausporam.cz


 

Přerušení přijímání žádostí v programu „Zelená úsporám“ pro rok 2010


Informace z 25. 10. 2010
- Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo životního prostředí rozhodly, že od konce října přerušují přijímání žádostí o dotace v rámci programu „Zelená úsporám„ pro rok 2010.

Krajské pobočky přijímají zpracované a připravené žádosti jen do 29. 10. 2001.

Program bude znovu pokračovat od 1. února 2011.

Zdroj: http://www.zelenausporam.cz/clanek/193/1159

 


 

Žádosti o dotaci v programu „ZELENÁ ÚSPORÁM“

Jednoznačně nejvyšší procento úspěšnosti mají žádosti podané odbornými firmami. Tyto společnosti mají velkou zkušenost a vědí, jak na to. Služba však není zdarma. Výše úplaty bývá na trhu různá, zpravidla se pohybuje kolem 100 tisíc korun. Někdy je v administrativním balíku také zahrnuto zpracování projektové dokumentace.

OMLUX INVEST nabízí zcela ZDARMA zpracování a podání žádosti z dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM a to v případě, že se rozhodnete i pro celkovou realizaci úsporných opatření prostřednictvím stavební firmy OMLUX INVEST, spol. s r.o.

Neváhejte, volejte bezplatnou linku 800 11 66 55 a vše si domluvte.

OMLUX INVEST je odborný dodavatel a garant provedení všech stavebních zásahů, směřujících k úsporám za teplo.

Nabízený balíček služeb OMLUX INVEST - ZDARMA:

  • úvěr u banky
  • projektová dokumentace pro stavební řízení
  • energetický audit
  • průkaz energetickénáročnosti budovy
  • stavební povolení či ohlášku stavby
  • kolaudace
  • žádosti o dotace (nepanelové bytové a rodinné domy)

 


 

Dotace „Zelená úsporám“

Program byl zahájen 22. dubna 2009 a byl v počátku určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Teprve od 1. září 2009 se program rozšířil i na panelové domy. Žadatelé mají v průběhu programu možnost formou dotace pro obytné domy získat finanční prostředky v oblasti podpory úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Veškeré prostředky na dotaci „Zelená úsporám“získala a nadále získává Česká republika z prodeje tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Výnos z prodeje byl vložen do zmiňované dotace a stal se příležitostí pro občany i firmy vylepšit své bydlení.

Protože na počátku bylo plnění určeno jen pro rodinné a bytové domy, bylo čerpání velmi pozvolné. Finance byly časem uvolněny i na projekty, které se týkaly panelových domů. Tímto krokem bylo čerpání finančních prostředků každým měsícem navyšováno, a když v červenci 2010 byla do dotace zařazena i kategorie „veřejné budovy“, došlo v srpnu 2010 k velmi rychlému odčerpání prostředků. Ministerstvo provedlo 24. 8. 2010 pozastavení příjmu žádostí pro panelové domy, veřejné budovy měli termín do konce srpna 2010 a nechalo dotaci Zelená úsporám dál běžet jen pro rodinné a nepanelové bytové domy, které byli na začátku cílovou skupinou celého projektu.

Třetina panelových domů má nyní za sebou hotovou celkovou revitalizaci. MŽP se vyjádřilo, že na stavební sezónu v roce 2011 bude vše opět běžet. Pro paneláky je to tedy období určitého nádechu a přípravy na další stavební rok. Z historie však víme, že není prostor na čekání. Zelená úsporám pro ostatní, pokračuje!

Zdroj: zelenausporam.cz

 


 

Kdy lze žádat o dotaci?

O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Zdroj: zelenausporam.cz